Khỏe Đẹp 24G/ khoedep24g.com

Hoạt động theo Quy định tại khoản 3, điều 20, Nghị định số 72/2013/-CP ngày 15/7/2-13 của Chính Phủ

Khoedep24g.com là trang tin điện tử cung cấp thông tin về chức năng quyền hạn, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, dịch vụ sản phẩm ngành nghề và các thông tin phục vụ cho các hoạt động của công ty truyền thông CAM

CAM MEDIA : Văn phòng 1C/B đường TX25, P.Thạnh Xuân, Q.12, TP.HCM

Quý khách hàng vui lòng liên hệ:

Email:  hanhchi1975@gmail.com

Điện thoại: 0909 647078