Tag Archives: MV Đầu Cứ Thương

Tái hiện hình ảnh mỹ nhân Sài Gòn xưa, Hà Thu đẹp đến nao lòng

Hà Thu đánh dấu sự trở lại làng nhạc bằng MV mới mang tên Đầu Cứ Thương, Thường Cứ Đau tái hiện lại hình ảnh mỹ nhân Sài Gòn xưa. Từ sau khi giới thiệu dự án Còn Chi Đâu Nữa Anh hơn 1 năm trước, Hà Thu gần như không có sản phẩm âm