Tag Archives: Một Đời Sống Khoẻ

California Fitness & Yoga cũng khởi động Thử thách 24-hour CA’thlete

Ngày 02 tháng 04 năm 2024, tại The Global City, California Fitness & Yoga đã tổ chức Lễ Công bố Kế hoạch Hoạt động “Một Đời Sống Khoẻ 2024” nhằm đánh dấu cam kết mạnh mẽ của thương hiệu trong việc truyền cảm hứng đến người dân Việt Nam sống khỏe mạnh và hạnh phúc