Tag Archives: Rah Gong-Chan; K-Med Expo Vietnam 2023

K-Med Expo Vietnam 2023: Ngày hội của ngành trang thiết bị y tế

(Khoedep24g.com)-Triển lãm Trang thiết bị Y tế quốc tế K-Med Expo Vietnam 2023 lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam thể hiện sự đổi mới về y tế đã diễn ra thành công hơn 8000 khách đến tham quan, với 124 lượt mua và 320 lượt tư vấn trong ba ngày triển lãm. Từ