Tag Archives: CEO IVF Japan

Tin vui cho người hiếm muộn ở ĐBSCL từ BV Phương Châu

(Phái Đẹp yêu Kiều) – Tiếp nối sự kiện hợp tác y tế toàn diện Việt – Nhật giữa Hệ thống y tế Phương Châu và Tập Đoàn Y Tế Kishokai vào ngày 07/07/2018 đã mang lại nhiều thành tựu phát triển chất lượng y tế Sản – Nhi theo tiêu chuẩn Nhật Bản cho