Tag Archives: gỗ Đàn Hương

Salvatore Ferragamo Amo – Biểu hiện của sự nữ tính hiện đại!

Amo, nghĩa là “Tôi yêu”, hay người đặc biệt đầu tiên, là lời nhắn nhủ của người phụ nữ trẻ, sẵn sàng nắm bắt bất kì cơ hội nào mà cuộc sống này mang đến cho cô. Cô là một biểu hiện của sự nữ tính hiện đại!  CONCEPT Đâu là người phụ nữ Salvatore