Tag Archives: lối sống Năng Động Lành Mạnh

Herbalife Việt Nam tiếp tục là Đối Tác Dinh Dưỡng của VnExpress Marathon Sparkling Quy Nhơn 2023

Herbalife Việt Nam tiếp tục là Đối Tác Dinh Dưỡng của một trong các giải chạy của hệ thống giải việt dã của VnExpress trong năm 2023: Giải chạy VnExpress Marathon Sparkling Quy Nhơn 2023 được tổ chức tại Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, từ ngày 9 đến 11 tháng 6. Sự kiện