Tag Archives: phụ nữ hiện đại

Phụ Nữ thông minh: Không ngại thăng tiến

Cuốn sách “Phụ nữ thông minh: Không ngại thăng tiến” của tác giả Yukari Akiyama muốn tập trung vào những kỹ năng và tri thức thực tế dành cho phụ nữ để có thể cạnh trang ngang hàng với đàn ông trong công việc bao gồm 03 chiến lược: chiến lược ngoại giao, chiến lược

Dành cho phụ nữ đâu đó tuổi 30

Khi mình ngấp nghé 30 rồi trên 30 tuổi, không ai dạy, không ai nói cho biết nên phải làm gì, sống sao cho hạnh phúc cả! Tự mình phải mò mẫm đi ‘Tìm lại chính mình”. Nên nếu có ai đó đã từng trải qua, có bất cứ kinh nghiệm sống nào chia sẻ