Tag Archives: wake up

Dành cho phụ nữ đâu đó tuổi 30

Khi mình ngấp nghé 30 rồi trên 30 tuổi, không ai dạy, không ai nói cho biết nên phải làm gì, sống sao cho hạnh phúc cả! Tự mình phải mò mẫm đi ‘Tìm lại chính mình”. Nên nếu có ai đó đã từng trải qua, có bất cứ kinh nghiệm sống nào chia sẻ